Κανονισμος 2020-771

Η ουσία αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη (E 160b) εκχυλίζεται από τα σπέρματα του δένδρου αννάτο (Bixa orellana L.) και προσδίδει κίτρινο έως κόκκινο χρώμα στα τρόφιμα. Οι σημαντικότερες χρωστικές στα εκχυλίσματα αννάττο είναι η μπιξίνη και η νορμπιξίνη. Παρά την ομοιότητά τους ως προς τη δομή, η μπιξίνη και η νορμπιξίνη έχουν σημαντικά διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες...
Read more

Το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων

Ο νέος Κανονισμός 2020-585 οριοθετεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων για την τριετία 2021-2023.  40 τρόφιμα που αποτελούν το «ευρωπαϊκό διαιτολόγιο» θα ελεγχθούν στο διάστημα αυτό. Η χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές  και διακυμάνσεις,  και για αυτό στην τριετία θα επαναξιολογηθεί η έκθεση των καταναλωτών σε αυτά και η...
Read more

Οι νέοι κανόνες της βιολογικής εκτροφής!

Με τον νέο Κανονισμό 2020-464, ορίζονται σημαντικοί παράμετροι υλικοτεχνικής υποδομής και πρακτικής στην βιολογική παραγωγή για όλα τα είδη των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυοκαλλιεργειών.  Οι διατάξεις του νέου κανονισμού ενδέχεται να επιβάλουν υλικές εργασίες και επενδύσεις, όπως την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων των ζώων και την αγορά εκτάσεων γης ή την πλήρη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων των ζώων...
Read more

Κανονισμός 2020-466 για COVID-19 και επίσημους ελέγχους

Η εξελισσόμενη κρίση που συνδέεται με τη νόσο που προκαλείται από τον κοροναϊό (COVID-19) αποτελεί μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου πρόκληση για την ικανότητα των κρατών μελών να διενεργούν όλους τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, εξαιτίας τέτοιων περιορισμών στις...
Read more

Τα νέα μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος!

Με την απόφαση 2019-838-51008 (Β 964) ορίζονται τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών για το γάλα.  Επίσης, ορίζονται η απόδοση στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς γάλακτος και η επιλογή των επιχειρήσεων για εσωτερικό ή εξωτερικό εργαστήριο αναλύσεων. Όλη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr !
Read more

Το νέο σχέδιο κρίσης της ΕΕ για τα τρόφιμα

To νέο Ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης κρίσης στα τρόφιμα ορίζεται στην νέα Ευρωπαϊκή Απόφαση 2019-300! Ο πολυετής έλεγχος της Επιτροπής κατέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη επαναξιολόγησης της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κρίσεων, παράλληλα με τη διαχείριση των κρίσεων. Η εστίαση...
Read more

Χρωστική Ε120: όχι πια κοχελίνη!

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Κανονισμό 2008-1472, η ονομασία κοχελίνη έχει διαγραφεί από την περιγραφή της χρωστικής Ε120. Αυτό έχει γίνει σε συνέχεια επιστημονικής γνωμοδότησης της EFSA στο 2015 (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288), η οποία είχε προτείνει την αλλαγή της ονομασίας της.  Κατά συνέπεια η χρωστική Ε120 έχει αποσυνδεθεί από την κοχελίνη και πλέον έχει την διπλή ονομασία «καρμινικό...
Read more

Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα και αλλεργιογόνα (νέα υπουργική απόφαση)

Με την ΥΑ 2019-1412-31883, ο ΕΦΕΤ προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την επισήμανση των για τα ΜΗ προσυσκευασμένα τρόφιμα σε επίπεδο λιανικής και μαζικής εστίασης. Στο παράρτημα της απόφασης υπάρχει μη εξαντλητικός κατάλογος για τους τρόπους ενημέρωσης του καταναλωτή. Όλη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr
Read more

Τα αλλεργιογόνα τροφίμων με εικονογράμματα!

Η απεικόνιση των εικονογραμμάτων για την επισήμανση των αλλεργιογόνων είναι πλέον γεγονός στον Κανονισμό 2019-33! Η πρώτη εφαρμογή γινεται στο κρασί και αναμένεται η επεκταση της και στα υπολοιπα τρόφιμα. Τα εικονογράμματα μπορούν να απεικονίζουν ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα
Read more

Παραγωγή γαλακτοκομικών εντός εκτροφής και νομοθεσία ιχθυοκαλλιεργιών!

Η «ιδιοπαραγωγή» γαλακτοκομικών προϊόντων εντός εκτροφής οριοθετήθηκε νομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της φάρμας και έχει συγκεκριμένους αποδέκτες (τελικούς καταναλωτές).   Η νομοθεσία για την λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών δέχθηκε αρκετές επιλεκτικές τροποποιήσεις, κυρίως στην διαχείριση νοσημάτων και τις αρμοδιότητες της ελεγκτικής αρχής.   Μερικά μόνο από τα νέα της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας τροφίμων και εκτροφής για...
Read more