Τα νέα μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος!

Με την απόφαση 2019-838-51008 (Β 964) ορίζονται τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών για το γάλα.  Επίσης, ορίζονται η απόδοση στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς γάλακτος και η επιλογή των επιχειρήσεων για εσωτερικό ή εξωτερικό εργαστήριο αναλύσεων. Όλη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr !
Read more

Το νέο σχέδιο κρίσης της ΕΕ για τα τρόφιμα

To νέο Ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης κρίσης στα τρόφιμα ορίζεται στην νέα Ευρωπαϊκή Απόφαση 2019-300! Ο πολυετής έλεγχος της Επιτροπής κατέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη επαναξιολόγησης της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κρίσεων, παράλληλα με τη διαχείριση των κρίσεων. Η εστίαση...
Read more

Χρωστική Ε120: όχι πια κοχελίνη!

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Κανονισμό 2008-1472, η ονομασία κοχελίνη έχει διαγραφεί από την περιγραφή της χρωστικής Ε120. Αυτό έχει γίνει σε συνέχεια επιστημονικής γνωμοδότησης της EFSA στο 2015 (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288), η οποία είχε προτείνει την αλλαγή της ονομασίας της.  Κατά συνέπεια η χρωστική Ε120 έχει αποσυνδεθεί από την κοχελίνη και πλέον έχει την διπλή ονομασία «καρμινικό...
Read more

Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα και αλλεργιογόνα (νέα υπουργική απόφαση)

Με την ΥΑ 2019-1412-31883, ο ΕΦΕΤ προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την επισήμανση των για τα ΜΗ προσυσκευασμένα τρόφιμα σε επίπεδο λιανικής και μαζικής εστίασης. Στο παράρτημα της απόφασης υπάρχει μη εξαντλητικός κατάλογος για τους τρόπους ενημέρωσης του καταναλωτή. Όλη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr
Read more

Τα αλλεργιογόνα τροφίμων με εικονογράμματα!

Η απεικόνιση των εικονογραμμάτων για την επισήμανση των αλλεργιογόνων είναι πλέον γεγονός στον Κανονισμό 2019-33! Η πρώτη εφαρμογή γινεται στο κρασί και αναμένεται η επεκταση της και στα υπολοιπα τρόφιμα. Τα εικονογράμματα μπορούν να απεικονίζουν ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα
Read more

Παραγωγή γαλακτοκομικών εντός εκτροφής και νομοθεσία ιχθυοκαλλιεργιών!

Η «ιδιοπαραγωγή» γαλακτοκομικών προϊόντων εντός εκτροφής οριοθετήθηκε νομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της φάρμας και έχει συγκεκριμένους αποδέκτες (τελικούς καταναλωτές).   Η νομοθεσία για την λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών δέχθηκε αρκετές επιλεκτικές τροποποιήσεις, κυρίως στην διαχείριση νοσημάτων και τις αρμοδιότητες της ελεγκτικής αρχής.   Μερικά μόνο από τα νέα της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας τροφίμων και εκτροφής για...
Read more

Μητρώα Κτηνιατρικής Νομοθεσίας

Τhe VetNote registry is an Excel file that keeps track of regulations and decisions that relate to approvals such as:
Read more

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή του HACCP

Official Journal of the European Union, C 278, 30 July 2016
Read more

Η Κτηνιατρική Νομοθεσία στα καλύτερα της!

After several years of following the EU veterinary legislation, we are finally ready to offer this subscription platform to professionals!
Read more