48€

Για επιστήμονες, συμβούλους, επαγγελματίες και ιδιώτες του χώρου.

  • e-mail κάθε μήνα με νέα και τροποποιημένη νομοθεσία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

για την διαδικασία εγγραφής σας!

98€

Για επιστήμονες, συμβούλους, επαγγελματίες και ιδιώτες του χώρου.

  • e-mail κάθε μήνα με νέα και τροποποιημένη νομοθεσία
  • πρόσβαση στην βάση νομοθεσίας
  • άριστες δυνατότητες αναζήτησης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

για την διαδικασία εγγραφής σας!

από 100€

Για εταιρίες, οργανισμούς, ελεγκτικές υπηρεσίες, φορείς πιστοποίησης και εκπαιδευτικούς φορείς.

Ομαδική άδεια Lite

  • email κάθε μήνα με νέα και τροποποιημένη νομοθεσία

Ομαδική άδεια Pro

  • email κάθε μήνα με νέα και τροποποιημένη νομοθεσία
  • πρόσβαση στη βάση νομοθετημάτων
  • άριστες δυνατότητες αναζήτησης

Επικοινωνήστε μαζί μας  

για να κάνουμε την οικονομική προσφορά που ταιριάζει στην φύση και το μέγεθος του οργανισμού σας!