ΜΗΤΡΩΑ ktino, τόσο απλά!

Τα Μητρώα Ktino.gr φιλοξενούν νομοθετήματα-εγκρίσεις για τα ακόλουθα:

• Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

• Προστατευόμενα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης

• Παραδοσιακά Γνήσια Εγγυημένα Ιδιότυπα Προϊόντα

• Health Claims

• Novel foods and ingredients

• Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Κάθε Ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει μορφή έγκρισης (ή και απόρριψης!) παρατίθεται με τις βασικές πληροφορίες της στα ΜΗΤΡΩΑ Ktino.gr. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των νομοθετικών πράξεων σε ένα αρχείο. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο των ΜΗΤΡΏΩΝ ktino.gr είναι ευρύ στο φάσμα του, αυτά είναι διαθέσιμα και στον τόμο των #τροφίμων και στον τόμο της #εκτροφής!

Εύκολα, γρήγορα, και αποτελεσματικά στο www.ktino.gr

Leave your thought