Το Brexit της νομοθεσίας τροφίμων

Με σωρεία τροποποιήσεων σε κανονισμούς της ΕΕ που αφορούν την είσοδο τροφίμων από τρίτες χώρες, πραγματοποιείται το #Brexit στην νομοθεσία τροφίμων τον τελευταίο μήνα. Πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο, τα προσαρτήματα του και η Βόρεια Ιρλανδία θεωρούνται τρίτες χώρες για την ΕΕ όσον αφορά στην διακίνηση τροφίμων και ζώντων ζώων.

Μάθετε πρώτοι τα νέα της νομοθεσίας και αποκτήστε συνεχή πρόσβαση στις 10.000+ σελίδες νομοθεσίας τροφίμων στο www.ktino.gr

Leave your thought