Η διαφάνεια στα τρόφιμα στο μικροσκόπιο της ΕΕ.

Με τον νέο κανονισμό 2019-1381, αναγνωρίζεται η ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας της EFSA όσον αφορά στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους στην αλυσίδα τροφίμων. Αρκετές φορές, ανεξάρτητες κινήσεις πολιτών έδειξαν το δρόμο στις ελεγκτικές αρχές και από την πλευρά της η EFSA θα αναδιαρθρώσει δυναμικό και  εργαλεία διαχείρισης για να μπορέσει να διατηρήσει αυξημένη την εμπιστοσύνη των πολιτών στον έλεγχο της αλυσίδας τροφίμων.

Όλη η γνώση, με ένα κλικ στο www.ktino.gr

Leave your thought