Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή του HACCP

Σκοπός της σχετικής ανακοίνωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 278, 30 Ιουλίου 2016) είναι να διευκολύνει και να εναρμονίσει την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα HACCP παρέχοντας πρακτικές οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση των επιχειρήσεων.
Αυτό που είναι ουσιαστικά νέο στην παρούσα ανακοίνωση είναι τα OPRP που είναι ένα “νέο” στοιχείο από το ISO 22000. Παρουσιάζονται ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο ρίσκου, καλύπτοντας το χάσμα μεταξύ των PRP και των CCP. Μια ημι-ποσοτική μέθοδος ανάλυσης κινδύνου και προσδιορισμού CCP είναι επίσης παρούσα, ως εναλλακτική λύση στην κλασσική προσέγγιση των δέντρων απόφασης του codex alimentarius.
Το καυτό θέμα ευελιξίας παρουσιάζεται επίσης σε κάποιο βαθμό, δίνοντας ορισμούς και πρακτικά παραδείγματα. Η ανακοίνωση και ε εκπαίδευση στην εφαρμογής της αξιοποιείται πλήρως στο τρέχον πρόγραμμα εκπαίδευσης BTSF σχετικά με τις τεχνικές εφαρμογής και ελέγχου HACCP σε διάφορες εκπαιδευτικές συνεδρίες των αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ολόκληρη την Ευρώπη (BTSF on HACCP, pjhase 2).

Leave your thought