Η Κτηνιατρική Νομοθεσία στα καλύτερα της!

Αλλάξαμε:
  • την δομή της βάσης μας (σύνδεση με gmail)
  • την ασφάλεια της βάσης και του site μας (Gdrive) και
  • το logo μας
Αυτό που δεν άλλαξε είναι το πάθος μας για την ενημέρωση στην νομοθεσία και η προσήλωση μας στην ικανοποίηση των συνδρομητών μας!

Leave your thought