Μητρώα Κτηνιατρικής Νομοθεσίας

Τα μητρώα είναι ένα αρχείο excel που περιέχει αποφάσεις και κανονισμούς που αφορούν σε εγκρίσεις όπως:
  • προιοντα ΠΟΠ, ΕΠΙΠ, κλπ
  • Κτηνιατρικά φάρμακα
  • Ζωοτροφές
  • Βιοκτόνα
  • Ισχυρισμοί υγείας
  • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
Τα μητρώα έχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες για όλα τα παραπανω σε ένα αρχείο. Τα μητρώα αυτά υπάρχουν και στις  3 θεματικές ενότητες της βάσης.

Leave your thought