Κανονισμός 2020-466 για COVID-19 και επίσημους ελέγχους

Η εξελισσόμενη κρίση που συνδέεται με τη νόσο που προκαλείται από τον κοροναϊό (COVID-19) αποτελεί μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου πρόκληση για την ικανότητα των κρατών μελών να διενεργούν όλους τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, εξαιτίας τέτοιων περιορισμών στις μετακινήσεις, η ικανότητά τους να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, έχει επηρεαστεί σημαντικά.

Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά συγκεκριμένα τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που απαιτούν τη φυσική παρουσία ελεγκτικού προσωπικού.  Ειδικότερα, προκύπτουν δυσκολίες όσον αφορά την κλινική εξέταση των ζώων, ορισμένους ελέγχους σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, φυτά και φυτικά προϊόντα και σε τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης, καθώς και όσον αφορά τις εξετάσεις δειγμάτων σε επίσημα εργαστήρια που ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Έτσι, σύμφωνα με τον  Κανονισμό 2020-466:

  • Επίσημοι έλεγχοι και άλλες επίσημες δραστηριότητες μπορούν να διενεργούνται κατ’ εξαίρεση από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή.
  • Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες σχετικά με τα επίσημα πιστοποιητικά και τις επίσημες βεβαιώσεις
    μπορούν κατ’ εξαίρεση να διενεργούνται μέσω επίσημου ελέγχου που εκτελείται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο του πρωτοτύπου των
    εν λόγω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων
  • Επίσημες αναλύσεις, δοκιμές ή διαγνώσεις που πρέπει να διενεργούνται από επίσημα εργαστήρια, μπορούν να διενεργούνται κατ’ εξαίρεση από οποιοδήποτε εργαστήριο ορίζεται για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή σε προσωρινή βάση

Ο Κανονισμός 2020-466 θα ισχύει για 2 μήνες.

 

www.ktino.gr

όλη η νομοθεσία τροφίμων με ένα κλικ!

Leave your thought