Απουσία Σαλμονέλας και στο κρέας ερπετών

Στα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας τροφίμων του γνωστού Κανονισμού 2005-2073 ήρθε να προστεθεί και η απαίτηση για απουσία Σαλμονέλας στα 25 και για το κρέας ερπετών.

Οι εισαγωγές νωπού ή κατεψυγμένου κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων ερπετών από τρίτες χώρες παρουσίασαν ανοδική τάση κατά την τελευταία δεκαετία, με αύξηση της ποσότητας των εισαγωγών την περίοδο 2007-2017 κατά περισσότερο του 50 % και με μέσο όρο ετήσιας εισαγωγής σχεδόν 100 τόνων στην Ένωση.  Η πιο πρόσφατη έκθεση της EFSA αναφέρει ότι η σαλμονέλωση στον άνθρωπο είναι το δεύτερο συχνότερα καταγεγραμμένο τροφιμογενές νόσημα του ανθρώπου στην Ένωση με περίπου 95 000 καταγεγραμμένα κρούσματα ετησίως.

Λαμβανομένου υπόψη του δυνητικού σημαντικού κινδύνου για την υγεία που ενέχει η πιθανή παρουσία σαλμονέλας στο κρέας ερπετών, θεσπίστηκαν τα ίδια όρια για την σαλμονέλα που ισχύουν για την πλειοψηφία των κρεάτων άλλων ειδών στην Ένωση (δηλ. Salmonella spp, n=5 και μη ανιχνεύσιμη στα 25g).

Κάθε μήνα η ενημέρωση σας στο ktino.gr.  Όλη η γνώση, με 1 κλικ!

 

 

 

 

Leave your thought