Κανονισμός 2017-625  για τους επισήμους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Από 14-12-19, τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους, ο οποίος καταργεί τους γνωστούς κανονισμούς 2004-882 και 2004-854, …ηλικίας 15 ετών . Ταυτόχρονα τίθενται σε ισχύ ο κανονισμός 2019-624 (κρέας και δίθυρα μαλάκια) και ο κανονισμός 2019-627 (προϊόντα ζωικής προέλευσης γενικά).

Όλη η γνώση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία τροφίμων με ένα κλικ στο:

www.vetnote.eu  (ευρωπαϊκή έκδοση) και

www.ktino.gr (ελληνική έκδοση)

Leave your thought