Χρωστική Ε120: όχι πια κοχελίνη!

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Κανονισμό 2008-1472, η ονομασία κοχελίνη έχει διαγραφεί από την περιγραφή της χρωστικής Ε120. Αυτό έχει γίνει σε συνέχεια επιστημονικής γνωμοδότησης της EFSA στο 2015 (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288), η οποία είχε προτείνει την αλλαγή της ονομασίας της.  Κατά συνέπεια η χρωστική Ε120 έχει αποσυνδεθεί από την κοχελίνη και πλέον έχει την διπλή ονομασία «καρμινικό οξύ, καρμίνες».

Ολη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr

Leave your thought