Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα και αλλεργιογόνα (νέα υπουργική απόφαση)

Με την ΥΑ 2019-1412-31883, ο ΕΦΕΤ προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την επισήμανση των για τα ΜΗ προσυσκευασμένα τρόφιμα σε επίπεδο λιανικής και μαζικής εστίασης. Στο παράρτημα της απόφασης υπάρχει μη εξαντλητικός κατάλογος για τους τρόπους ενημέρωσης του καταναλωτή.

Όλη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr

Leave your thought