Οι νέοι κανόνες της βιολογικής εκτροφής!

Με τον νέο Κανονισμό 2020-464, ορίζονται σημαντικοί παράμετροι υλικοτεχνικής υποδομής και πρακτικής στην βιολογική παραγωγή για όλα τα είδη των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυοκαλλιεργειών.  Οι διατάξεις του νέου κανονισμού ενδέχεται να επιβάλουν υλικές εργασίες και επενδύσεις, όπως την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων των ζώων και την αγορά εκτάσεων γης ή την πλήρη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων των ζώων...
Read more

Παραγωγή γαλακτοκομικών εντός εκτροφής και νομοθεσία ιχθυοκαλλιεργιών!

Η «ιδιοπαραγωγή» γαλακτοκομικών προϊόντων εντός εκτροφής οριοθετήθηκε νομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της φάρμας και έχει συγκεκριμένους αποδέκτες (τελικούς καταναλωτές).   Η νομοθεσία για την λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών δέχθηκε αρκετές επιλεκτικές τροποποιήσεις, κυρίως στην διαχείριση νοσημάτων και τις αρμοδιότητες της ελεγκτικής αρχής.   Μερικά μόνο από τα νέα της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας τροφίμων και εκτροφής για...
Read more