Κανονισμος 2020-771

Η ουσία αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη (E 160b) εκχυλίζεται από τα σπέρματα του δένδρου αννάτο (Bixa orellana L.) και προσδίδει κίτρινο έως κόκκινο χρώμα στα τρόφιμα. Οι σημαντικότερες χρωστικές στα εκχυλίσματα αννάττο είναι η μπιξίνη και η νορμπιξίνη. Παρά την ομοιότητά τους ως προς τη δομή, η μπιξίνη και η νορμπιξίνη έχουν σημαντικά διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες και, ως εκ τούτου, διαφορετικές εφαρμογές.

Το 2017 η EFSA κατέληξε -μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής- στο συμπέρασμα ότι η διατροφική έκθεση για τη μπιξίνη δεν υπερέβη την μέση ημερήσια πρόσληψη (ADI) σε όλα τα σενάρια έκθεσης. Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατροφική έκθεση για τη νορμπιξίνη υπερβαίνει την ADI στο υψηλό επίπεδο (95ο εκατοστημόριο) για νήπια και παιδιά στα δύο βελτιωμένα σενάρια έκθεσης (σενάρια έκθεσης με συνεχή χρήση ίδιου προϊόντος και σενάρια έκθεσης χωρίς συνεχή χρήση ίδιους προϊόντος). Ως εκ τούτου οι δύο χρωστικές παρουσιάζουν διαφορετικές τοξικολογικές ιδιότητες.

Έτσι, η χρωστική Ε160b διαγράφεται ως χρωστική από όλες τις χρήσεις της στον Κ 1333 και αντικαθίσταται πλέον από 2 «νέες» χρωστικές, την μπιξίνη αννάττο (E 160b(i)) και την  νορμπιξίνη αννάττο (E 160b(ii)) με διαφοροποιημένες χρήσεις και όρια για κάθε χρήση.

Για τα εκχυλίσματα αννάττο (ως Ε160b) που υπάρχουν ήδη στην αγορά, είναι πολύ απίθανο να έχουν διαφορετικές τοξικολογικές ιδιότητες και, ως εκ τούτου, δεν προκαλούν ανησυχία για την υγεία. Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2021 το πρόσθετο E160b μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που τα περιέχουν.

 

www.ktino.gr

Η νομοθεσία τροφίμων με ένα κλικ!

Leave your thought