Τα νέα μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος!

Με την απόφαση 2019-838-51008 (Β 964) ορίζονται τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών για το γάλα.  Επίσης, ορίζονται η απόδοση στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς γάλακτος και η επιλογή των επιχειρήσεων για εσωτερικό ή εξωτερικό εργαστήριο αναλύσεων. Όλη η γνώση με ένα κλικ στο www.ktino.gr !
Read more