Έλεγχοι και δειγματοληψίες σε προϊόντα τρίτων χωρών

Ο νέος κανονισμός 2019-1793 περιέχει τον ενημερωμένο κατάλογο τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών, για τον οποίο επιβάλλεται αυξημένη επαγρύπνηση στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ορίζονται οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται σε αυτά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Ο νέος κανονισμός καταργεί 5 υφιστάμενους κανονισμούς …ηλικίας...
Read more