Κτηνιατρείο

 

Κτηνιατρείο: τα πάντα για λειτουργία των κτηνιατρείων μικρών ζώων.
Προστασία των ζώων: Προστασία των ζώων, αδέσποτα και πρότυπα συμπεριφοράς για τα εργαστηριακά ζώα.
Ζώα Αναψυχής: Τα άλογα κυριαρχούν σε αυτή την κατηγορία!
Μεταφορές ζώων: Τα ταξίδια των μικρών μας φίλων στην ΕΕ και πιο μακριά!
Νοσήματα: Έλεγχος των ασθενειών των ζώων συντροφιάς και αναψυχής
Εργαστηριακά:  Επίσημα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ, ορθές  εργαστηριακές πρακτικές και αναλυτικές μέθοδοι.
Φάρμακα-Ζωοτροφές:  Οι όροι παραγωγής ζωοτροφών, πρόσθετα και ταξινομήσεις, εγκρίσεις και όροι χρήσης φαρμάκων για τα ζώα συντροφιάς και αναψυχής.
Κτηνιατρικά Γενικά: Νομοθεσία γενικού ενδιαφέροντος που δεν κατάφερε να  ταιριάξει στις παραπάνω ενότητες!