Εκτροφή

 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Αρμόδιες αρχές, αδειοδοτήσεις εκτροφών, βιολογική κτηνοτροφία, επίσημοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις και πολλά άλλα.
Εκτροφή: Η διαχείριση της εκτροφής, ορθές κτηνοτροφικές πρακτικές (χοίροι, βοοειδή, αιγοπρόβατα, πτηνά, ιχθυοκαλλιέργειες).
Ασθένειες: Διαχείριση ασθενειών, μέτρα καταπολέμησης (χοίροι, βοοειδή, αιγοπρόβατα, πτηνά, ιχθυοκαλλιέργειες).
Ζωοτεχνία: Γενετική και γενεαλογικά βιβλία, αναπαραγωγή και τα πάντα για την βελτίωση του γενετικού δυναμικού.
Φάρμακα-Ζωοτροφές: Οι όροι παραγωγής ζωοτροφών, πρόσθετα και ταξινομήσεις, εγκρίσεις και όροι χρήσης φαρμάκων για την εκτροφή.
Διακίνηση Ζώων: Οργάνωση και επίσημοι έλεγχοι των μεταφορών ζώων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες τρίτων χωρών και εντός της ΕΕ (περιλαμβάνονται και τα κατεψυγμένα γενετικά υλικά όλων των ειδών!).
Εργαστηριακά:  Εργαστήρια αναφοράς πρωτογενούς παραγωγής,  ορθές  εργαστηριακές πρακτικές και αναλυτικές μέθοδοι και πολλά άλλα.
Κτηνιατρικά Γενικά: Νομοθεσία γενικού ενδιαφέροντος που δεν κατάφερε να  ταιριάξει στις παραπάνω ενότητες!