Τρόφιμα

 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Αρμόδιες αρχές, αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, επίσημοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις, πακέτο υγιεινής τροφίμων και πολλά άλλα.
Προδιαγραφές Τροφίμων: Μικροβιολογικά και χημικά κριτήρια, πρόσθετα τροφίμων, επισήμανση, υλικά συσκευασίας, προδιαγραφές βιολογικών προϊόντων  και πολλά άλλα.
Διακίνηση Τροφίμων: Οι επίσημοι έλεγχοι για την μεταφορά τροφίμων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Υποπροϊόντα: Ότι αφορά στην διαχείριση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων.
Εργαστηριακά: Επίσημα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ, ορθές  εργαστηριακές πρακτικές και αναλυτικές μέθοδοι και πολλά άλλα.
Κρέας: Το κρέας από την παραλαβή ζώων στο σφαγείο μέχρι το έτοιμο προιον στο ράφι της λιανικής.
Ψάρια: Πρότυπα αγοράς ψαριών, ονοματολογία, επισήμανση και άλλα.
Γάλα: Πρότυπα αγοράς γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλα.
Αυγά: Πρότυπα αγοράς αυγών και ορισμένα στοιχεία από την πρωτογενή παραγωγή (τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στην Εκτροφή!).
Μέλι: Η πιο ολιγομελής παρέα νομοθετημάτων, αλλά την έχουμε διαθέσιμη για εσάς!
Μη Ζωικά Τρόφιμα: Φυτικά τρόφιμα, λάδι, ποτά και πολλά άλλα.
Κτηνιατρικά Γενικά: Νομοθεσία γενικού ενδιαφέροντος που δεν κατάφερε να  ταιριάξει στις παραπάνω ενότητες!